Daisy-speler te leen bij de 3B-Bibliotheek

In de 3B-Bibliotheek vindt u op het Makkelijk Lezen Plein luisterboeken en daisy-roms. Hierop wordt een boek in zijn geheel voorgelezen.
U kunt een daisy-speler lenen bij de bibliotheek.
U betaald € 20 borg en dan kunt u deze 3 weken uitproberen.

Het verschil tussen een luisterboek en een daisy-rom is dat bij deze laatste een mogelijkheid is toegevoegd, zodat de gebruiker meteen naar de juiste bladzijde/hoofdstuk kan gaan. Ook is het hierbij mogelijk bepaalde markeerpunten aan te brengen. Om een daisy-rom te beluisteren heeft u een daisy-speler nodig.
Voor dyslectische kinderen is het zeer de moeite waard een Daisy-speler aan te schaffen. Vooral omdat ze recht hebben op vergoeding van de Daisy-speler door de ziektekostenverzekeraar.

Soorten Daisy-speler
Er zijn een aantal fabrikanten van Daisy-spelers. Zij hebben verschillende Daisy-spelers ontwikkeld:
• Grote tafelmodellen met grote toetsen. Deze zijn vooral bedoeld voor ouderen en slechtzienden.
• Vlotte diskmanachtige spelers. Deze zijn vooral voor kinderen en jongeren aantrekkelijk. Hiermee kunnen ze wel gezien worden in de klas.
• Beide soorten Daisy-spelers zijn er in een eenvoudige en in een uitgebreidere versie.

                                    

Consumententest
Een Daisywijzer met daarin een bespreking van de verschillende Daisy-spelers vindt u op www.sb-belang.nl/Daisywijzer/daisywijzer.html. Deze test is gedaan door en voor slechtzienden, maar geeft veel informatie die ook voor dyslectici van belang is.
Leveranciers
De websites van de leveranciers geven ook informatie over de Daisy-speler. Kijk op:
• www.alvanederland.com/catalogus/ProductType.asp?DaisySpe
• www.optelec.nl 

Daisy-rom’s afluisteren zonder Daisy-speler
Het is mogelijk Daisy-rom’s te beluisteren zonder Daisy-speler. Als het kind over een dyslexieverklaring beschikt, komt het in aanmerking voor een vergoeding van de Daisy-speler. Het is dan handig om een Daisy-speler aan te schaffen.
De Daisy-speler voor dyslectische kinderen kan aangevraagd worden via de ziektekostenverzekeraar.
Vergoedingsregeling Daisyspeler
Dyslectici komen in aanmerking voor een vergoeding van de Daisy-speler.
De Daisyspeler wordt vergoed in het kader van de AWBZ-regeling. Deze regeling is gepubliceerd in De Staatscourant van 2 december 2002, nr. 232, pagina 13.
Alleen voor de leessfeer
De Daisy-speler wordt alleen vergoed voor gebruik in de dagelijkse leefsfeer. Dat wil zeggen dat hij alleen vergoed wordt voor gebruik van alledag, het lezen voor het plezier. Oorspronkelijk kon voor het gebruik voor school een beroep gedaan worden op de vergoeding van het UWV. Deze regeling is afgeschaft. Het is dus zaak dat als uw kind de Daisy-speler ook gaat gebruiken voor het afluisteren van schoolboeken, dat u dit niet vermeldt.
Aanvragen via ziektekostenverzekeraar
Een Daisy-speler moet aangevraagd worden bij de ziektekostenverzekeraar. Zij regelen de aanschaf ervan. Het is zaak goed op te geven welke Daisy-speler u wilt hebben. Zorg ervoor dat u in ieder geval een Daisy-speler aanvraagt waarbij optimaal gebruik gemaakt kan worden van de Daisy-navigatiestructuur. Dit is helemaal belangrijk als de Daisy-speler ook gebruikt gaat worden om schoolboeken te lezen. Maar ook voor het afluisteren van boeken voor de ontspanning is het prettig de Daisy-navigatiemogelijkheden te benutten.
Voorwaarden voor vergoeding
• Voor het aanvragen van de Daisy-speler is een dyslexieverklaring of een doktersverklaring van de huisarts nodig. Het ligt een beetje aan uw ziektekostenverzekeraar wat zij voldoende vinden.
• Vergoeding vindt alleen plaats voor gebruik in de leefsfeer, het gebruik voor het lezen van boeken voor het plezier.
• Sommige ziektekostenverzekeraars stellen toch aanvullende voorwaarden, bijv. dat men uitbehandeld moet zijn bij een van de door de CZV aangewezen behandelcentra voor dyslectici.

Anderslezen Bibliotheek
Naast het gebruik van het Makkelijk Lezen Plein in de openbare bibliotheek kunnen dyslectische kinderen lid worden van een Anderslezen Bibliotheek

Er zijn twee soorten te onderscheiden. De eerste is de levering van gesproken school- en studie boeken en de tweede is toegang geven tot gesproken leesboeken. Er zijn twee andeslezenbibliotheken waar men lid van kan worden:
• Dedicon (voorheen FNB), de Studie- en Vakbibliotheek die de gesproken schoolboeken en vakliteratuur verzorgt,
• Loket Aangepast Lezen. De NLBB, de Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek in Den Haag,  verzorgt het Loket Aangepast Lezen. Hier kun je lid van worden om gewone boeken te lezen.
Dedicon
Dedicon  verzorgt:
• de gesproken school- en vakliteratuur. Dedicon heeft een speciale website voor leerlingen met dyslexie: www.dedicon-educatief.nl.
• studieboeken met vergrote letter
• de productie en de distributie van de gesproken boeken
• de site www.anderslezen.nl
• de webshop www.lecticus.nl. Op www.lecticus.nl vindt u een grote verzameling gesproken boeken, die tegen betaling gedownload kunnen worden. 
Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen lid worden van Dedicon. Daarvoor is een dyslexieverklaring vereist.
Kinderen krijgen daarvoor:
• Gesproken schoolboeken.  Per boek betaalt men €15.
• Gesproken tijdschriften of kranten

NLBB: Loket Aangepast Lezen
NLBB is eigenlijk een openbare bibliotheek voor blinden en slechtzienden. Mensen met dyslexie mogen ook gebruik maken van deze collecties. De NLBB verzorgt sinds 1 februari 2007 het loket Aangepast Lezen. Hier kunt u uw gesproken materialen aanvragen.
De collectie van de NLBB bevat
• Fictie, gewone leesboeken dus, en
• Informatieve boeken
Lidmaatschapseisen:
• Men betaalt een vrijwillige bijdrage. Er wordt wel een suggestie gedaan van een minimale bijdrage (€30), maar als deze niet betaald kan worden, hoeft dat ook niet.
• Er is geen dyslexieverklaring vereist.
• Men heeft een Daisy-speler nodig.
Boeken kunnen gekozen worden uit de on-linecatalogus op de site van de blindenbibliotheek waar men lid van is, of uit papieren catalogi.
De Daisy-rom’s worden met de post gratis heen en weer gestuurd. Voor elke aanvraag wordt een nieuwe Daisy-rom gebrand. Na gebruik moet de Daisy-rom teruggestuurd worden. Deze wordt gerecycled.
Voor meer informatie:
www.dedicon.nl
www.dedicon-educatief.nl
www.aangepast-lezen.nl of www.nlbb.nl

Nb. De daisyspelers van de 3B-Bibliotheek zijn aangeschaft bij de Lexima.
Zie: www.lexima.nl

Bovenstaande informatie is overgenomen van de website:
www.makkelijklezenplein.nl