Voorwoord

Hierbij presenteert de 3B-Bibliotheek haar producten en diensten voor het schooljaar 2008-2009.

Wij streven er naar voor elke groep media en vaardigheden aan te bieden, die passen bij leeftijd, belangstelling en behoefte.
In overleg kan een programma, eventueel voor een andere dan genoemde groep worden ingezet.

Heeft u behoefte aan een bibliotheekactiviteit buiten dit jaarprogramma om, neemt u dan contact met ons op. Wellicht kunnen wij aan uw vraag voldoen.

 

Suzan Begeer
(Vestiging Bleiswijk: 010-5299380)

Sylvia van den Bogerd
(Vestiging Berkel en Rodenrijs: 010-5115972)                                              

Rian Hoofs
Hoofd vakteam jeugd en jongeren
(Vestiging Bleiswijk: 010-5299380)

r.hoofs@3b-bibliotheek.nl

                                                  

 

 

 

Inhoud

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

leesbe-vordering

cultuur

educatie

media-educatie ouders/
leerkrachten
Voorwoord
Inhoud
Spelregels
Vliegende Hollander
Muizenissen
Tekentaal
KinderKunstRonde
Lang geleden
Kinderboekenweek
Rijm & Rapspel
Klassikaal lenen
Kleine Ezel
Leesprogramma
Dat zoeken we op!
Kinderjury
Voorleeswedstrijd
Jeugdkrakercompetitie
Vertelkastje
Schoolkrant
Makkelijk lezen plein       ☺                           
Presentaties/workshops        ☺
Collecties voor school     
Mediatheek     
Index

 

Spelregels

Om gebruik te maken van de mogelijkheden van de 3B-Bibliotheek heeft u een instellingsabonnement nodig. Kosten hiervoor zijn € 60 per jaar.

Aanbod

 • de bibliotheek biedt voor de zomervakantie een jaarprogramma aan;

 • bij het jaarprogramma is een inschrijfformulier gevoegd voor het inschrijven op de verschillende onderdelen van de dienstverlening voor het komende schooljaar;

 • meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud van programma’s wordt, op aanvraag, gegeven in de jaarlijkse onderwijsbijeenkomst of tijdens een teamoverleg;

 • alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 

Organisatie

 • één contactpersoon per school voor bibliotheekzaken is zeer wenselijk, bijvoorbeeld de leescoördinator;

 • inschrijfformulieren worden vóór 15 september terugverwacht;

 • scholen of instellingen worden 1 keer herinnerd als zij inschrijfformulieren niet op tijd hebben teruggestuurd;

 • op basis van de inschrijfformulieren wordt een jaarplanning samengesteld per programma, (voor sommige programma’s geldt een beperkte deelname);

 • aanvragen voor programma’s die binnenkomen als de jaarplanning is samengesteld, kunnen meestal niet gehonoreerd worden;

 • dit geldt niet voor lezingen, informatie en advies over het documentatiecentrum, collecties e.d. Voor lezingen geldt een aanvraagtermijn van ten minste 4 weken;

 • scholen ontvangen een bevestiging van programma’s in tweevoud. Eén exemplaar moet ter bevestiging ondertekend retour gezonden worden:

 • één maand voor de start van een programma ontvangt de school een brief met antwoordstrookje;

 • als een groep niet op het afgesproken tijdstip kan komen, dan wordt de bibliotheek daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld;

 • komt een groep op het afgesproken tijdstip zonder opgaaf van redenen niet opdagen, dan wordt € 25,- in rekening gebracht;

 • bij het niet ophalen van speciale collecties of materialen wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht;

 • bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van de bibliothecaris wordt het bezoek zo spoedig mogelijk afgemeld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

 Uitvoering

 • het is zeer wenselijk dat de vaste leerkracht de groep begeleidt bij het programma. Is dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk dan wordt verwacht dat wordt zorg gedragen voor een goede overdracht zowel inhoudelijk als organisatorisch;

 • bij een bezoek aan de bibliotheek is de leerkracht verantwoordelijk voor de rust en orde in de groep en hij of zij is actief betrokken bij het programma.

 Evaluatie

 • bij elk programma zit een evaluatieformulier;

 • opmerkingen en reacties naar aanleiding van een programma zijn altijd welkom.

 terug naar Inhoud

 


 

  Zien en zinnen

lesmodules

Taalachterstand als toenemend probleem vraagt om een effectieve aanpak. Voor uw school zijn daartoe vijf lesmodules beschikbaar. Hiermee draagt u bij aan cultureel bewustzijn, taalontwikkeling en mediawijsheid én verbeteren de leerprestaties en sociale vaardigheden van de leerlingen. De lesmodules bevatten de componenten cultuureducatie, leesbevordering en media-educatie en zijn waar mogelijk vakoverstijgend en lesstofvervangend. Uiteraard sluiten zij aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs. De 3B-Bibliotheek en Bibliotheek Westland ontwikkelden de modules in samenwerking met ProBiblio.  

Vliegende Hollander
Leesbevordering in haar puurste vorm!
Door kennis te maken met boeken van Vivian den Hollander, daar actief mee aan de slag te gaan  én het persoonlijke bezoek van deze populaire schrijfster, gaan de leesprestaties met sprongen omhoog.

                                                                                                   
Muizenissen                                                                                                

Verbeelding maakt sterk
Het literaire boek Despereaux van Kate DiCamillio vormt de basis voor uitdagende opdrachten. Het eindresultaat is een schitterende toneelvoorstelling, begeleid door een docent drama.

TekenTaal
Beeld en tekst versterken elkaar
Leerlingen leren kijken naar grafische stijlen en technieken in prentenboeken. Hoe laat je beelden spreken? Met deze kennis maken zij zelf een prentenboek. Illustrator Helen van Vliet verzorgt een gastles.

Leerkracht: 'Inspirerend en helder, daar hoef je als leerkracht weinig meer aan te doen'
Illustrator: 'Nog nooit met zo’n enthousiaste groep gewerkt!' (TekenTaal)
Moeder: 'Mijn kind durft nu gewoon op het toneel te staan!' (Muizenissen)
Leerkracht: 'Het avi-niveau van de kinderen is echt meer gestegen dan normaal.' (Vliegende Hollander)

 terug naar Inhoud

Na het succes van de eerste 3 lesmodules, 

bieden we u nog 2 lesmodules aan:

 

KinderKunstRonde
Wat is kunst?     
Antwoord op deze vraag vinden leerlingen door actief met verschillende kunstvormen bezig te zijn. Ze bezoeken kunstenaars in hun atelier. Ze maken zelf kunst en stellen een expositie samen.

Lang geleden…
Heden en verleden ontmoeten elkaar
Geïnspireerd door het boek Lang geleden van Arend van Dam gaan leerlingen historische boeken lezen en op zoek naar lokale geschiedenis. Ze bezoeken een monument in hun eigen dorp. Vervolgens komen heden en verleden samen in een virtueel vraag- en antwoordspel met Arend van Dam.

Elke lesmodule is gegoten in een project van 4 tot 6 weken.
De introductie en begeleiding wordt vanuit de bibliotheek aangevuld met een illustrator, schrijver, kunstenaar enz.
Leskist met daarin:
    Collectie boeken en aanvullende materialen
   
Een handleiding voor de leerkracht
    Een werkboek voor de leerling

Lesmodule Groep locatie Kosten:
Vliegende Hollander 4 Bibliotheek/school € 150,- per groep
Lang geleden 5 School/op locatie € 200,- per groep
Tekentaal 6 School/bibliotheek € 200,- per groep
Muizenissen 7 School € 250,- per groep
Kinderkunstronde 8 School/bibliotheek/op locatie € 200,- per groep

terug naar Inhoud


 

Kinderboekenweek 2008

1 t/m 11 oktober 2008


Zinnenverzinzin : over Poëzie


Bibliotheekbezoek voor groep 3

Leerlingen van groep 3 maken kennis met de bibliotheek en worden in restaurant Hapklaar en Dichtgaar getrakteerd op een heerlijk etentje met de lekkerste gedichten.
Beperkte inschrijving: vol is vol! Kosten: € 1 per leerlingSchrijversbezoek

In Berkel en Rodenrijs wordt in de Kinderboekenweek de schrijver Hans Kuyper uitgenodigd voor groep 7/8. Dit is georganiseerd in samenwerking met Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs. Dit bezoek is gratis voor de deelnemende scholen.

Rijm & Rap spel

Het Rijm & Rapspel is geschikt voor groep 5 t/m 8 en sluit perfect aan bij het thema van deze Kinderboekenweek.
Leerlingen maken kennis met allerlei vormen van poëzie, d.m.v. opdrachten.
Het spel bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, opdrachten, een cd en enkele dichtbundels.
Kosten: € 10,- per groep

 

terug naar Inhoud


 

Kinderboekenweekfestival

‘Stil, daar valt een woord’

In samenwerking met Bibliotheek Pijnacker-Nootdorp, Kunstgebouw en Probiblio organiseert de 3B-Bibliotheek op dinsdagavond 23 september 2008, het Kinderboekenweekfestival voor leerkrachten in de bibliotheek van Bleiswijk.

U kunt deelnemen aan inspirerende en actieve workshops zodat u met muziek of beeldende kunst aan de slag kunt met het thema poëzie!
Bezoek ook onze informatiemarkt waar we u alles vertellen over educatieve lespakketten, projecten en themacollecties.

Uiteraard ontvangt u bij deelname het Kinderboekenweeklesboek en cd.

Alles draait dit jaar om poëzie en het lesboek geeft u hierover creatieve lesideeën. De acht dichtbundels die voor het lesboek zijn geselecteerd kunt u met korting bestelling. Het bestelformulier vindt u op www.kunstgebouw.nl/boekenpakket
In september staan de boeken in de 3B-Bibliotheek voor u klaar.
      
Programma
       19.00 - 19.15 : Inloop
       19.15 - 19.30 : Start
       19.30 - 20.30 : Eerste ronde Workshops
       20.30 - 21.00 : Pauze
       21.00 - 22.00 : Tweede ronde Workshops
       22.00 - 22.15 : Afsluiting

                      
De workshops waaruit u kunt kiezen zijn:

                                         Aan de slag met bekroonde boeken
Probiblio geeft in deze workshop praktische lessuggesties bij een selectie kinderboeken die in 2008 met een griffel en een penseel bekroond zijn.

                                                            Muziek
Het Kunstgebouw reikt u op speelse wijze praktische werkvormen aan die u helpen de geboden lesideeën uit het lesboek met uw leerlingen uit te voeren.

                                                  Beeldend dichten
Workshop door Kunstenares Marijke Wessel.
Doel hiervan is dat de deelnemers zich gaan realiseren dat de betekenis van
woorden kan worden beïnvloed en/of versterkt door een beeld en andersom.


Inschrijvingen vóór zaterdag 6 september. U kunt zich hiervoor opgeven via de website van de 3B-Bibliotheek: www.3b-bibliotheek.nl
Kosten € 35 per deelnemer, dit is inclusief het lesboek en cd.

 

terug naar Inhoud


 

Klassikaal lenen

 Kerndoel: Leesbevordering

Groep: 1 t/m 8

 

U kunt met uw groep naar de bibliotheek komen, zodat iedere

leerling zijn/haar eigen boek kan kiezen en lenen.

De boeken worden afgestempeld op de instellingspas van school of op de pasjes van de leerlingen zelf, daarvoor moeten ze wel een eigen bibliotheekpasje hebben.
Een bibliotheekpasje voor kinderen tot 18 jaar is gratis, er is echter wel toestemming nodig van de ouders.

Iedere 6 weken kunt u de boeken klassikaal komen ruilen. U kunt ook uw leerlingen het boek mee naar huis geven, zodat ze deze met hun ouders of zelfstandig kunnen inleveren.

Maakt u gebruik van de instellingspas om klassikaal te lenen, dan blijft de school verantwoordelijk voor het geleende boek.

Þ Wilt u van deze dienstverlening gebruik maken, neemt u dan contact op met:
Sylvia (010-5115972) dinsdag en vrijdag
Suzan (010-5299380) maandag en woensdag
Of via: r.hoofs@3b-bibliotheek.nl

 

terug naar Inhoud

 

 

 

Locatie: Bibliotheek

 Duur: 30 minuten

Periode: Gehele jaar

 Kosten: gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kleine Ezel

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

 Groep: 1 en 2

 

Kleine Ezel komt vanuit de bibliotheek bij elke kind in uw groep een nachtje logeren.
In zijn rugzakje zit een voorleesboek waaruit hij elke avond voorgelezen wil worden, anders kan hij niet slapen.
Bij het project zitten boeken over Kleine Ezel met een lessuggestie.

De bedoeling is dat ouders op deze manier gestimuleerd worden tot voorlezen en het belang daarvan gaan inzien.

Het project wordt geïntroduceerd en afgesloten door een medewerkster van de bibliotheek.

            

Scholen die het afgelopen schooljaar al met hun groepen 1/2  hebben deelgenomen, worden automatisch uitgesloten van deelname voor het schooljaar 2007/2008.

 

 terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

Duur: introductie en afsluiting 2 X 30 min.
Project duurt ongeveer 6 weken

 Periode: Gehele jaar
 
Kosten: € 1,- per leerling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Leesprogramma

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

Groep: 4

 

Het leesprogramma is een prachtig middel om het leesplezier te stimuleren, maar ook om het technisch lezen te stimuleren.

Elk leesprogramma heeft een bepaald thema. Hierover lezen de leerlingen vijf boeken. Ze maken na elk gelezen boek een andere opdracht, dit levert een sticker op.

Na 5 stickers op hun deelnemerspas krijgen ze een oorkonde en een verrassing.

Het leesprogramma wordt door een medewerkster van de bibliotheek geïntroduceerd en afgesloten in de klas.

 

terug naar Inhoud

 

 

 

Locatie: School 

Duur: Introductie en afsluiting 2 x 30 min.

Project duurt ongeveer 6 weken

Periode: Gehele jaar

Kosten: € 2,- per leerling

 


 

Dat zoeken we op

                                                                      

Kerndoel: Media educatie

 Groep: 5

 

Vanaf groep 5 worden er spreekbeurten gehouden en werkstukken gemaakt. Waar kunnen de leerlingen beter informatie halen dan in de bibliotheek?

Dit programma sluit daar precies op aan.
De bibliothecaris legt uit welke soorten informatiedragers er zijn en waar je die in de bibliotheek kunt vinden.
Er wordt een korte uitleg gegeven over de collectie informatieve boeken, de kastplaatsing en de catalogus.

Daarna gaan de leerlingen, door middel van een spel,  zelf op zoek naar informatie in de catalogus, informatieve boeken en de kasten.

     

 

terug naar Inhoud

 

 

Locatie: Bibliotheek

Duur: 60 minuten

Periode: groep 6 Oktober-november
Groep 5 Mei-juni

 Kosten: € 1,- per leerling

 

 


 

Kinderjury

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

 Groep: 6 7 of 8

 

Elk jaar bepalen kinderen van de landelijke kinderjury welk boek de prijs krijgt voor het allermooiste boek van het afgelopen jaar.
De leerlingen van uw groep kunnen hier ook aan meedoen.

Een keuze uit de boeken die het afgelopen jaar zijn verschenen, leent u van de bibliotheek. Tevens krijgt u van de bibliotheek jurypasjes, stemformulieren en een handleiding.
Kinderen beoordelen de boeken d.m.v. het invullen van een juryformulier en kiezen welk boek hen het meest aanspreekt. Het best beoordeelde boek krijgt de prijs van de kinderjury van de klas.
De Kinderjury loopt van februari t/m mei.

                                 

Zie ook: www.kinderjury.nl

De Kinderjury wordt door een medewerkster van de bibliotheek geïntroduceerd en afgesloten in de klas.
 

 

terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

 Duur: Introductie en afsluiting 2 x 30 min.

Project duurt 8 weken

 Periode:
Februari-mei

Kosten: € 2,- per leerling

 

 

 

 

 

 


 

Voorleeswedstrijd

                                                            

Kerndoel: Leesbevordering

Groep: 7 en 8

 

De nationale voorleeswedstrijd is een jaarlijks terugkerende landelijke wedstrijd voor leerlingen van groep 7 en 8.
Nadat elke school een eigen schoolkampioen heeft gekozen kan deze doorstromen naar de provinciale ronde en uiteindelijk naar de landelijke finale in Utrecht.
De bibliotheek zorgt voor een lokale ronde, waarbij alle schoolkampioenen van de 3B-hoek strijden om de twee eerste plaatsen.
Deze winnaars gaan door naar de regionale ronde.

                                            

 

Zie: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

 

Þ Indien u zich aanmeldt bij Stichting Lezen, krijgt u automatisch bericht over de lokale ronde in de bibliotheek.
Als de bibliotheek geen geldig bewijs van deelname ontvangt van Stichting Lezen, dan kan de desbetreffende leerling niet meedoen aan de lokale ronde.

terug naar Inhoud 

 

 

U kunt zich hiervoor NIET bij de bibliotheek aanmelden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jeugdkrakercompetitie

                                                                      

Kerndoelen: Media educatie en leesbevordering 

Groep: 8

 

Dit is een initiatief van de Vereniging van Openbare  bibliotheken en wordt uitgevoerd in samenwerking met Kennisnet. De competitie begint in februari en duurt tot mei. De Jeugdkrakerscompetitie wordt gespeeld door groepen 8 van basisscholen met een (normale) basiskennis van internet. Het is een zoekwedstrijd op internet die in teamverband wordt gespeeld. Leerlingen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren bij het oplossen van de vragen: action learning.  De betrokkenheid van de leerkracht is belangrijk voor de voortgang van de competitie en zorgt ervoor dat leerlingen de competitie als belangrijk ervaren.

 

 

 Þ    U kunt uw groep opgeven/inschrijven op de volgende website:

www.jeugdkrakercompetitie.bibliotheek.nl

U vindt hier een inschrijfformulier, de spelregels en meer…
De kosten zijn € 25,- per groep/klas/team.
Op de site vindt u ook de wijzer van betalen.

terug naar Inhoud

 

 

U kunt zich hiervoor NIET bij de bibliotheek aanmelden!

 

 


 

Vertelkastje

                                                                      

Kerndoelen: Cultuur educatie en leesbevordering

Groep: 1 t/m 4

 

Het vertelkastje heet oorspronkelijk ‘Kamishibai’ en is een klein, draagbaar verteltheater dat oorspronkelijk uit Japan komt. Hierin worden gelamineerde platen geschoven en aan de hand daarvan wordt een verhaal verteld.

Van verschillende prentenboeken zijn sets met platen en tekst beschikbaar. In de handleiding wordt beschreven hoe de vertelling kan worden voorbereid, waaraan de verteller moet denken als hij de vertelling uitvoert en hoe de vertelling kan worden verwerkt.

Beschikbare titels:

 • Vera / G. De Kockere

 • Kikker is bang / M. Velthuijs

 • Onder water, boven water / A.van Haeringen

 • Het begin van de zee / A. van Haeringen

 • Lassa is jarig / E. en K. Plomp

 • Lassa gaat naar het ziekenhuis / E. en K. Plomp

 • Lassa doet boodschappen / E. en K. Plomp

 • Waar is Dikkie Dik? / J. Boeke

 • Wat nu, Olivier / P. Root

 • En nu lekker slapen, Sam / A. Hest

 • Ik wil de maan / J. Emmett

 • Hopeloos verliefd /

 • Dat ben jij, Kiki / A. Hest

 • Kleine Kangoeroe / G. van Genechten

Þ Wilt u van deze dienstverlening gebruik maken, neemt u dan contact op met:
Sylvia (010-5115972) dinsdag en vrijdag
Suzan (010-5299380) maandag en woensdag
Of via: r.hoofs@3b-bibliotheek.nl

                    

terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

Periode: Gehele jaar

 Kosten:  € 10,- per groep

 Uitvoering door bibliotheek:
€ 30 per groep (inclusief 1 set vertelplaten)

 

 

 


 

Matilda presenteert…

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

Kopij schoolkrant

 

Kopij gezocht voor uw schoolkrant?

Boekenwurm ‘Matilda’ van Roald Dahl doet verslag over de leukste nieuwe jeugdboeken of over activiteiten van de bibliotheek.
De teksten en afbeeldingen (in kleur) zijn geschikt voor opname in uw schoolkrant.

 

 Þ   Deze informatie wordt  per e-mail verstuurd.
 

 terug naar Inhoud

 

 

Periode:

4 keer per jaar

Kosten: Gratis

 


 

Makkelijk lezen plein


Kerndoel: Leesbevordering

  

Een Makkelijk Lezen Plein is een kast met een kleine verzameling materiaal, geschikt voor kinderen van 8 tot 13 jaar met leesmoeilijkheden, frontaal bij elkaar geplaatst op een duidelijk herkenbare plek in de bibliotheek. De collectie wordt uit de volgende materialen samengesteld: verhalende boeken, informatieve boeken, tijdschriften, gesproken boeken, verfilmde boeken (op DVD), informatieve dvd’s, cd-roms, informatief materiaal voor ouders en opvoeders.
De bibliotheek biedt hulp bij het kiezen van leuke of spannende leesboeken met als doel het plezier in lezen bij deze kinderen weer terug te brengen. Bovendien biedt het punt informatieve media voor bijvoorbeeld spreekbeurten en werkstukken. De boeken op het Makkelijk Lezen Plein zijn geselecteerd op o.a. lettertype en lay-out. Er zijn niet alleen boeken, maar ook media met beeld en geluid. Voor ouders en leerkrachten is er informatie over dyslexie en andere leesproblemen.


Er zullen in het kader van het MLP lezingen en informatieavonden in de bibliotheek gehouden worden over allerlei onderwerpen die samenhangen met leesproblematiek. Hiervan zullen wij de scholen uiteraard op de hoogte zullen stellen. Tevens vermelden we nieuwe ontwikkelingen op onze website www.3b-bibliotheek.nl


zie ook: www.makkelijklezenplein.nl

      

terug naar Inhoud

 

 

 

Kosten: Materialen zijn gratis

Lenen daisyspeler:
€ 20 borg

 

 

Presentaties en workshops

Als deskundige op het gebied van boeken en leesbevordering bieden wij u een aantal presentaties en workshops aan voor ouders en leerkrachten rondom taal en leesproblemen.
In overleg met u bereiden we dit voor en, indien nodig, schakelen we externe deskundigen in.

Enkele mogelijkheden zijn:

Voorlezen

Workshop voor ouders over het belang van voorlezen.
Na informatie over het hoe, wat en waarom van voorlezen, worden de ouders d.m.v. stellingen en opdrachten geactiveerd om in discussie te gaan met elkaar.

Leren lezen

Presentatie voor ouders van leerlingen uit groep 3 over leren lezen, geschikte leesboeken en de mogelijkheden van de bibliotheek.

Nieuwe media

Presentatie voor ouders/leerkrachten van nieuwe boeken en andere media en hun geschiktheid voor bepaalde doelen, zoals voorlezen in de klas of voor leerlingen met een leesvoorsprong.


Leesproblemen

Diverse mogelijkheden voor zowel ouders als leerkrachten: interactieve presentatie over leesproblemen en dyslexie, over het Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek, informatie en demonstratie van leeshulpmiddelen.

 

terug naar Inhoud

 

 

 

 

 

Kosten: € 200

Duur: 2  uur

Locatie: school of bibliotheek

 

 

 

 
 

 


 

Collecties voor op school

 

3B-Bibliotheek:

Een abonnement bij de bibliotheek kost
€ 51,- per jaar (2007: € 57). Daarmee kunt u een collectie van 50 materialen lenen, voor de periode van 6 weken.
Dit geldt uitsluitend voor leesboeken. Voor informatieve boeken kunt u gebruik maken van de themacollecties van Probiblio.
Met het standaardabonnement van de bibliotheek kunt u tevens gebruik maken van de producten en diensten voor het primair onderwijs.
Naast dit abonnement kunt u een vervolgabonnement nemen. De kosten hiervoor zijn € 23,50 per jaar (2007: € 25). U kunt dan 30 materialen lenen voor 6 weken. Dit abonnement zou bijvoorbeeld als een groepsabonnement kunnen worden gebruikt.
Hierbij geldt dat de leesboeken gratis voor 6 weken worden uitgeleend, voor de dvd’s  en cd-rom’s gelden de algemene uitleenregels, d.w.z. leengeld per week.

De bibliotheek leent zelf geen themacollecties uit eigen bezit uit. Daarvoor kunt u terecht bij Probiblio:

 

·    Themacollectie

Themacollecties worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs bij thema’s, projecten, vieringen e.d. Ze bestaan uit informatieve en verhalende boeken en indien mogelijk video’s, cd’s, cd-rom’s of spelmateriaal. Alle collecties worden op maat gemaakt. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die mogelijk zijn, vindt u op het aanvraagformulier.
De collecties kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier ‘themacollecties voor het onderwijs’ bij de plaatselijke bibliotheek. Een aanvraag moet minimaal drie weken van tevoren worden ingediend. De uitleenperiode is zes weken, exclusief twee weken voor de verzending.

terug naar Inhoud

 

 
 • Collectie technisch lezen

Dit zijn collecties die bestaan uit leesboekjes gesorteerd op AVI-niveau met titels in viervoud. Deze collecties zijn beperkt leverbaar van AVI-1 tot en met AVI-8.

 • Combinatielezen

Een collectie bestaande uit vijf boeken met een bandje of cd waarop het boek in leestempo is ingesproken. Het materiaal is bedoeld voor moeilijk lezende kinderen.

Kosten
Het huren van bovenstaande collecties kost
3,15 exclusief BTW per band op jaarbasis.
Voor het samenstellen van themacollecties wordt naast het tarief per band
10,10 exclusief BTW per collectie in rekening gebracht, en komen er 2% administratiekosten bij.
Voorbeeld:
Voor een themacollectie van 50 boeken voor 6 weken betaalt u € 30,37.
U kunt zelf het aantal banden opgeven, echter minimaal 25.

 • Wisselcollectie verhalende boeken

Deze collecties zijn bedoeld als aanvulling op de schoolbibliotheek en bestaan alleen uit verhalende boeken. Dit zijn niet alleen leesboeken maar ook prentenboeken, eerste leesboekjes of boeken voor kinderen met leesproblemen. Er zijn ook boeken in het Frans, Duits en Engels beschikbaar. Voor de wisselcollecties wordt een apart tarief berekend. Bij deze collecties is het niet mogelijk een voorkeur voor thema’s of auteurs aan te geven.
Voorbeeld:
Voor een wisselcollectie van 50 banden voor een half jaar betaalt u  € 84,27
.

Voor aanvragen en informatie kunt u terecht bij de bibliotheek.

 

 

 

Mediatheek

Doel: Advies aan scholen omtrent de schoolmediatheek

 

Wilt u advies over het opzetten en / of aanpassen van de schoolmediatheek?
Of wilt u uw schoolmediatheek automatiseren?
De consulent onderwijs van Probiblio kan u helpen op het gebied van beleid, collectievorming en het geven van instructie aan hulpouders. Tijdens een kosteloos intakegesprek inventariseert de consulent de behoeften van uw school. Hierop volgt een offerte voor het adviestraject die u via de bibliotheek ontvangt.

 

terug naar Inhoud

 

Neem hierover contact op met de bibliotheek!

 

 

 


 

Workshop Boekreparatie

Doel: Het kunnen beoordelen of een boek nog te repareren is en

met welke middelen je dat verantwoord kunt doen.

 

Het uiterlijk van de collectie is belangrijk voor het imago van de bibliotheek.
Door het vele gebruik van de boeken ontstaat er slijtage. Afhankelijk van de mate van slijtage of beschadiging, maar ook afhankelijk van het saneringsbeleid, kan besloten worden boeken wel of niet te repareren. 

Daarvoor is het niet alleen handig te weten hoe een boek in elkaar zit maar ook  welke materialen er zijn en hoe deze te gebruiken.

Aan de hand van een powerpoint-presentatie wordt uitleg gegeven.
In het praktische gedeelte kan ieder zelf aan de slag.

 

terug naar Inhoud

 

 

Plaats: school

Duur: 2 ½ uur

Periode: gehele jaar

Kosten: € 45,- per ouder

Bijzonderheden: max. 6 deelnemers (€ 225,- bij 6 deelnemers van één school)

 

 


 

Index

 

Pagina

 

Abonnementen
 

Spelregels en Collecties voor School

Boekreparatie
 

Workshop Boekreparatie

Collecties
 

Collecties voor school

Erfgoed 

KinderKunstRonde en Lang geleden
 

Illustrator
 

Vliegende Hollander, Muizenissen en Tekentaal

Kinderboekenweek
 

Kinderboekenweek en Kinderboekenweekfestival

Kinderjury
 

Kinderjury

Landelijke activiteiten
 

Kinderboekenweek, Kinderboekenweekfestival, Kinderjury, Voorleeswedstrijd en Jeugdkrakercompetitie

   

Mediatheekadvies
 

Mediatheek

Makkelijk lezen plein
 
Makkelijk lezen plein

Poëzie
 

Kinderboekenweek

Presentaties/workshops
 
Kinderboekenweekfestival, Presentaties/workshops en Collecties voor school
 

Schoolkrant
 

Matilda presenteert...

Schrijversbezoek
 

Zien en zinnen en Kinderboekenweek

Spreekbeurten/werkstukken
 

Dat zoeken we op

Theater
 

Zien en zinnen en Vertelkastje

Voorleeswedstrijd
 

Voorleeswedstrijd

terug naar Inhoud