Western Riding Informatie

U vindt hieronder een korte uit!eg over Western Riding in het algemeen en de diverse onderdelen in het bijzonder. Het is een samenvatting, want een echte Western Rider is nooit uitgepraat over zijn/haar paard en het rijden daarmee.

Mocht U vragen hebben over Westemlessen bij, dan kunt U daarvoor terecht bij Sarie Schuurman.

Howdy!

Western Riding: een korte toelichting

Vanaf het eerste begin van de kolonisatie van Noord-Amerika is het paard gebruikt als transportmiddel. Onder barre omstandigheden hielp dit edele dier pioniers bij het ontdekken van de 'nieuwe wereld'. Als gevolg van deze ontdekkingsreizen ontstonden in de negentiende eeuw de (vee)ranches, waar het paard opnieuw werd ingezet. Maar nu voor andere doeleinden. Hij werd namelijk ingezet bij alle voorkomende werkzaamheden op de ranch. Zonder zijn paard was de cowboy weinig waard. Want hoe romantisch en vrijgevochten dit beroep tegenwoordig ook aan ons wordt gepresenteerd, het was in feite een keihard bestaan waarin zowel de Cowboy als zijn paard voortdurend aan veel gevaren werden blootgesteld.

Gezien de diversiteit van de werkzaamheden, moeten deze ranch-paarden een veelzijdig karakter hebben. Aan de ene kant rustig, zodat de ruiter zijn aandacht bij het werk kon houden. Aan de andere kant moesten zij explosief zijn en alert kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen. De gehele africhting was erop gericht het paard zo gevoelig mogelijk te houden, zodat men uiteindelijk weinig been- en teugelhulpen hoefde te gebruiken. Een goede verstandhouding tussen paard en ruiter was dan ook een absolute vereiste.

Met de toenemende mechanisatie begin 1900 werd het paard steeds meer vervangen door machines. En ook de hoogtijdagen van de cowboy liepen op hun eind. Dit betekende echter niet dat hiermee ook de kennis en kunde van deze pioniers en hun paarden verdwenen. Zij zijn bewaard gebleven onder de noemer Western Riding. De basisprincipes van het Western Riding zijn in de loop der tijd onveranderd gebleven. De technieken van de verschillende onderdelen ziin echter zeer verfijnd. De uitvoering - hoe spectaculair die soms ook mag lijken - vraagt dan ook om een uitstekende techniek en beheersing.

vervolg