Westen Pleasure

Westem Pleasure is een van de meest populaire onderdelen voor de deelnemers (voor het publiek wat minder spectaculair), waarbij de vereiste kwaliteiten van een western paard - rustig, ontspannen en meedenken - zwaar op de proef worden gesteld. Deze worden beoordeeld aan de hand van een oefening waarbij draf, stap en galop direct in elkaar overgaan. Bovendien let de jury op de houding van ruiter en paard. De deelnemers stappen gezamenlijk de arena in en moeten aan de wand (de rail) blijven. Passeren is toegestaan, maar de ruiter mag geen cirkels rijden of de arena oversteken. De drie verschillende gangen; draf, stap en galop, worden op zowel de linker- als de rechterhand getoond. Bij het commando 'reverse' maken de deelnemers een draai van 180 graden en veranderen zo van hand. Combinaties worden gestraft voor overtredingen zoals een te hoge snelheid, verkeerde gang op het gevraagde moment, verzet van het paard, te diepe of te hoge halshouding van het paard of "break of gate' (uit de betreffende gang vallen). Het paard moet aan een losse teugel worden gereden, zonder overmatige of storende correcties van de ruiter.

opdwes.jpg (122981 bytes)

Westen Horsemanship

De Western Horsemanship bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte is individueel: de combinatie moet een bepaald pattern (proef) rijden, waarin doorgaans een draf, galop, back-up, een draai om de achterhand en een paar cirkels zijn genomen. Bij het tweede gedeelte moeten alle ruiters een stukje Pleasure rijden (zie vorige beschrijving). Hierdoor kan de jury - in geval van twijfel over de plaatsing- een betere beslissing nemen. Bij de Westem Horsemanship wordt met name gekeken naar de kwaliteiten van de ruiter en niet zozeer naar de kwaliteiten van het paard. Zo beoordeelt de jury de teugelhulpen en de algehele houding van handen, armen, benen en lichaam. Het geheel moet ontspannen overkomen, zonder onnodige hulpen of verschuivingen van de zit

Reining

Bij de Reining kan de jury kiezen uit meerdere patterns. Al deze patterns bevatten in ieder geval de volgende oefeningen: Cirkels (een snelle grote en een langzame kleine. Dit afwisselen van snel en langzaam heet speedcontrol). Galopwissels (changementen). Stops (sliding stops), Rollbacks (snelle draai om de achterhand van 180 graden), Spins (vliegende draai om het binnenachterbeen waarbij de voorbenen ruim overstappen). De deelnemende combinaties leggen de proef 1 voor 1 af. Bij Reining is het belangrijk dat het paard volledig ontspannen is en geen verzet toont De ruiter moet - rijdende met lange teugels- voortdurend controle houden over zijn paard. Na afloop stapt de combinatie naar de jury om het bit te laten inspecteren.

Barrel Racing

Drie in een driehoek opgestelde vaten markeren het parcours. De deelnemer mag zelf beslissen aan welke kant van het eerste vat hij wil beginnen. Hij kan kiezen uit twee patronen (linksom of rechtsom). Belangrijk is dat hij/zij een volledige cirkel om alle vaten rijdt waarbij aanraking is toegestaan. Een omgevallen vat levert stratpunten (5 strafteconden). En als de ruiter zijn hoed verliest betekent dat eveneens 5 strafseconden. Diskwalificatie volgt als een combinatie zich niet aan het parcours houdt Barrel Racing is een wedstrijdonderdeel waarbij de snelheid en de wendbaarheid van het paard optimaal wordt getest.

Terug